Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Aby ubiegać się o uprawnienia budowalne i licencję budowniczego, musisz spełnić minimalne wymagania kwalifikacyjne. Masz opcje w zależności od tego, czy posiadałeś wcześniej licencję, o jaką klasę licencji się ubiegasz i poziom wyszkolenia.

W samej deklaracji, zwróć uwagę na m.in.: metody kwalifikowalności dla klasy licencji. Tutaj wystarczy spełnić jedną z metod. Zanim złożysz wniosek o licencję budowniczego, będziesz musiał zebrać dowody swoich kwalifikacji i uprawnień oraz dostarczyć wymaganą dokumentację uzupełniającą w swoim wniosku. Potrzebne dowody będą zależeć od klasy licencji, o którą się ubiegasz.

Biznes Budownictwo